fanuc

Fanuc Alarm listesi
FANUC KONTROL SİSTEMİ ALARMLARI
NO = AÇIKLAMA
000 = Bu alarm çıktığında kontrol sisteminizi kapatıp açmanız gerekir.
003 = Fazla hane girilmiş programınızı düzeltin.
004 = Satırın başına adresi olmayan bir sayı veya eksi işaret yazılmış.
005 = Satır sonuna EOB işareti konmamış veya hatalı bilgi girilmiş.
006 = Eksi işareti hatası kullanılmayan bir adresten sonra gelen işareti yazılmış.
007 = Nokta hatası.
008 = Bir program sonu komutu olmaksızın EOR okundu.
009 = Kullanılmayan bir karakter girildi.
010 = Kullanılmayan bir G kodu girildi.
011 = İlerleme yanlış bir şekilde girildi veya ilerleme uygun değil.
014 = Değişken adımlı vidada kullanım hatası.
015 = Bir satır içinde fazla eksen yazıldı.
020 = Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında ki fark belirtilen bir yay
müsaade edilen Değeri aştı. Bu N393=1 iken geçerlidir.
021 = Dairesel interpolasyon sırasında seçilen düzlemde eksen yok.
023 = Dairesel interpolasyon sırasında R değeri eksi işaretli olamaz.
025 = Dairesel interpolasyon sırasında F değeri 1 hane olarak yazılmış
027 = Takım boyu telafisinde G43 ve G44 için eksen belirtilmemiş.
028 = Düzlem seçimi sırasında iki veya daha fazla eksen aynı yönde yazılmış.
029 = H kodu ile belirtilen ofset değeri çok büyük.(torna için T kodu)
030 = H kodu ile belirtilen ofset numarası çok büyük.(torna için T kodu)
031 = G10 ile miktarı belirtilen ofset numarasını izleyen P adresi asılmış veya
belirtimemiş
032 = G10 ile miktarı belirtilen ofset çok fazla asılmış.
033 = Takım telafisinde belirtilmeyen kesişim noktası.
034 = Takım telafisinde G02 veya G03 icra edilirken başlama veya iptal
yapılmış.
035 = Takım telafisinde G31 belirtilmiş. (kesme iptali)
037 = Düzlemde G40 komutu kullanılmış.
038 = Yayın başlangıç ve bitiş noktası yayın merkezi ile çakışmış.
039 = G41 ve G42 kullanılırken köşe kırmalarda ve radyuslarda aşırı kesme
oluştu.
040 = G90 dan G94 e kadar olan döngü komutlarda takım ucu telafisinde aşırı
kesme oluştu.(program başına G40 yazın)
041 = Takım ucu telafisinde aşırı kesme oluşmuş.(program başına G40 yazın)
042 = Takım ucu telafisinde takım pozisyonu telafisi kullanıldı.
043 = M06 T komutunda kullanılmayan bir T nosu yazıldı.
044 = G27 ile G30 arasında bir komut döngü programının içinde kullanıldı.
050 = Diş çekme bloğunda köşe kırma ve köşe radyusu komutu yazıldı.
051 = Uygun olmayan hareket veya bloğun hareket mesafesi köşe kırma ve
köşe radyusuna yakın komut verildi.
052 = Uygun olmayan hareket veya bloğun hareket mesafesi köşe kırma ve
köşe radyusuna yakın verilen komut G01 değil.
053 = köşe kırma ve köşe radyusu komutunda iki veya daha fazla I,K veya R
belirlendi.
054 = köşe kırma ve köşe radyusu içinde verilerek belirlenen bir bloğun komut
hatası.
055 = köşe kırma ve köşe radyusu içinde verilerek belirlenen bir blok içinde
verilen hareket mesafesi köşe radyusundan daha azdır.
Fanuc alarm kodları Fanuc Cnc arıza kodları
Fanuc alarm listesi
056 = Belirlenen komutta son nokta ve açı sadece belirtilen açıya dahi yakındır.
057 = Bloğun son noktası hesaplanamadı.
058 = Bloğun son noktası bulunamadı.
059 = Harici program aramada seçilen nolu program bulunamadı.
060 = İstenilen satır nosu bulunamadı.
061 = G70,G71,G72 veya G73 komutu ile P veya Q belirtilmedi.
062 = 1-G71 ve G72 komutunda kesme derinliği sıfır veya negatif bir değerdir.
2-G73 komutunda tekrarlama sıfır veya negatif bir değerdir.
3-G74 veya G75 komutunda *l veya *K sıfır veya negatif bir değerdir.
4-G74 veya G75 komutunda U veya W dolayısıyla *l veya *K sıfır veya negatif
bir değerdir.
5-G74 veya G75 komutunda hernekadar rahat yön olsa da *d negatif bir
değerdir.
6-G76 komutunda ilk kesimin kesme derinliğine veya dış derinliği sıfır veya
negatif bir değerdir.
7-G76 komutunda belirlenen min kesme derinliği dış derinliğinden büyüktür.
8-G76 komutunda kullanılmayan takım ucu açısı girildi.
063 = G70,G71,G72 veya G73 komutunda P ile belirtilen satır nosu aranamadı
064 = Çoklu döngü fonksiyonu için G71 veya G72 komutunda bir havuz
belirtildi.
065 =G71,G72 veya G73 komutunda P adresi ile belirtilen satır nosu ile G00
veya G01 komutu kullanılmadı.
066 = G71,G72 veya G73 komutunda P adresi ile belirtilen iki blok arasında
müsaade edilmeyen bir G kodu kullanıldı.
067 = MDI modunda G71,G72 veya G73 komutları P veya Q adresi ile belirtildi.
068 = Çoklu döngü fonksiyonunda havuz sayısı 10 adedi aştı.
069 = Blok içindeki G71,G72 veya G73 komutunda P veya Q adresi ile belirtilen
son hareket komutu köşe kırma ve köşe kırma radyusu ile sonlandırıldı.
070 = Hafıza dolu.
071 = Aranan adres bulunamadı.
072 = Hafızadaki program sayısı 63 veya 125(isteğe bağlı) adedi aştı bazı
programları silin.
073 = Hafızada var olan bir program numarası yazdınız.
074 = Program numarasını 1den 9999 kadar olan sayılardan seçiniz.
076 = M98 veya G65 komutunu ihtiva eden blok içinde P adresi uygulanamadı.
077 = 3 veya 5 kat içinde alt program çağırıldı.
078 = M98,M99,G65 veya G66 komutunu ihtiva eden blok içinde P ile
belirlenen program veya satır nosu bulunamadı.
081 = Belirtilen otomatik takım telafisinde T kodu yok.
082 = T kodu ve otomatik takım telafisi aynı bloğa yazıldı.
083 = Otomatik takım telafisinde hatalı eksen belirtildi veya inkremental komut
girildi.
085 = Seri port kullanarak hafızaya bir bilgi girildiğinde bekleme gecikmesi
parity hatası oluştu. Bit sayısı veya haberleşme hızı (baudrate) yanlış.
086 = Seri port kullanarak hafızaya bir bilgi girildiğinde haberleşme kesildi.kablo
kopuktur veya fiş yerinden çıkmıştır.
087 = Seri port kullanarak hafızaya bir bilgi girilirken bir durdurma komutu
belirtildiğinde 10 karakter okunduktan sonra bilgi girişi durdurulmadı.
Programınızı düzeltin.
090 = Makine referans noktasına dönemedi. Makine referans noktasına çok
yakındı veya kızağın hızı çok düşüktü.Makineyı referans noktasından
uzaklaştırarak tekrar deneyi
092 = G27 komutu ile ile referans noktasına dönülemedi.
094 = P tipi program restart kullanılamadı.
100 = PWE=1 PWE=0 yapınca bu alarm kalkar.
101 = Program yazarken elektrik kesildi. PWE=1 yapın kontrol sistemini
kapatın. Kontrol sistemini açarken DELETE bütonuna basın bu hafızadaki tüm
programları silecektir.
110 = DESİMAL noktanın görünen değerinin ABSOLUT değeri müsaade edileni
geçti.
112 = OA bölünme belirlendi.
113 = CUSTOM MACRODA kullanılmayan bir fonksiyon.
114 = CUSTOM MACRODA G65 bloğunda tanımlanamayan bir H kodu.
128 = 0 ile 9999 arasında olmayan bir satır numarası var veya böyle bir satır
arandı.
131 = 5 veya daha fazla alarm oluştu.
142 = 1-999999 dışında bir ölçek katsayısı uygulandı.
143 = Ölçek sonucu hareket mesafesi koordinat değeri ve dairesel radyus max
değeri aştı.
145 = Polar koordinat interplasyonunun başlangıç veya iptali doğru değil.
146 = Polar koordinatta kullanılmaması gereken bir G kodu kullanıldı.
148 = Otomatik köşe yavaşlatması oranı ayarlanan açının dışında 213,214 ve
215 nolu parametreleri kontrol et.
150 = Takım grup nosu max müsaade edilen değeri aştı.
151 = İşlemede takım grup nosu set edilmedi.
152 = Bir gruptaki takım nosu max kayıt edilebilir değeri aştı.
153 = Takıp eden blok da T kodu kayıtlı değil.
155 = İşleme sırasında aynı blok da ki M06 ve T kodu kullanımda olan gupda
değil.
159 = Program çalışırken elektrik kesildi.
176 = Komut gerçekleşemeden dairesel interplasyon sırasında bir G komutu
verildi.
180 = Yüksek hızlı uzaktan kumandalı tampon bellekte bir satır alarmı oluştu.
190 = Sabit kesme hızında tanımlanan eksen yanlış. Programı düzeltin.
199 = Bir macro çalıştırılamadı.
200 = RIGIT TAPPİNG sırasında s değeri belirtilen sınır dışında veya hiç
belirtilmedi.(program hatası)
201 = RIGIT TAPPİNG sırasında F değeri belirtilen sınır dışında veya hiç
belirtilmedi.(program hatası)
203 = RIGIT TAPPİNG sırasında M29 pozisyonu veya S komutu doğru değil.
204 = RIGIT TAPPİNG sırasında belirtilen eksen hareketi M29 ve G84 blokları
arasındadır.(program hatası)
224 = Kontrol sistemi açıldıktan sonra referans noktasına dönmeden önce bir
hareket komutu verildi.
250 = Z ekseni hareket komutu takım değiştirme komutu ile birlikte kullanılmaz.
3n0 = n eksen için manual olarak referans noktasına dönmek gerekli.
3n1 = n eksende ENKODER haberleşme hatası.bilgi transferi hatası.
362 = n eksende ENKODER zaman aşımı hatası. bilgi transferi hatası.
3n3 = n eksende ENKODER kablosu parazit hatası. (topraklama hatası)
3n4 = n eksende ENKODER parıtı hatası.
3n5 = n eksende ENKODER hatalı pals gönderildi.ENKODER bozuk.
3n6 = n eksende ENKODER pil voltajı kaçamağı.ENKODER hatası.
3n7 = n eksende pil voltajı düşük seviyede. Pili değiştirin.
3n8 = n eksende pil fazla doldu. Pili değiştirin.
3n9 = n eksende anormal ENKODER veya hatalı haberleşme.DNG
parametrelerinden 760 tan 767 ye kadar ve 770 den 777 ye kadar olan
parametrelere bakın.
400 = Motor veya servo sürücü aşırı yüklendi.(kontrol sistemini kapat-aç)
401 = Hız kontrolü hazır sinyali kapandı.(kontrol sistemini kapat-aç)
402 = 4 eksenli motor veya servo sürücü aşırı yüklendi.(kontrol sistemini kapataç)
403 = 4 eksenli hız kontrolü hazır sinyali kapandı.(kontrol sistemini kapat-aç)
404 = Hız kontrolü hazır sinyali açıkken pozisyon kontrollü hazır sinyali
kapandı.
405 = Pozisyon kontrol sistemi hatası.manual olarak referansa gidin.
408 = Fener mili sürücüsü doğru başlatılmadı.
409 = Bu alarm fener mili sürücüsünde bir alarm olduğunu haber
verir.sürücüdeki alarm sinyalini okuyun.
4n0 = n ekseninde durma sırasındaki pozisyon hatası SET değerinden daha
büyük.
4n3 = Bu alarm parametre hatasından oluşur.
4n4 = n ekseninin sürücüsünde bir hata oluştu.
4n5 = Bu alarm CMR ayarsızlığından oluşur.
4n6 = n eksenin ENKODERİNİ kablo bağlantısında veya kendinde problem var.
4n7 = Bu alarm n servo eksen sürücüsünden kaynaklanır.
510 = X ekseninde + yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve
resete basın.
511 = X ekseninde – yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve
resete basın.
520 = Y ekseninde + yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve
resete basın.
521 = Y ekseninde – yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve
resete basın.
530 = Z ekseninde + yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve
resete basın.
531 = Z ekseninde – yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve
resete basın.
540 = 4 eksende + yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve
resete basın
541 = 4 eksende – yönde çalışma sınırı aşıldı.ters yönde kızağı taşıyın ve
resete basın
910 = Kart hatası. Kartları kontrol edin.
911 = RAM PARITI hatası. (H)
912 = Servo sürücülerle ilişki RAM PARITI hatası.(L)
913 = Servo sürücülerle ilişki RAM PARITI hatası.(H)
914 = Servo dürücülerin RAM ilişkili RAM PARITI hatası.
915 = LADDER program düzeltme kasedi ile ilişkili RAM PARITI hatası.(L)
916 = LADDER program düzeltme kasedi ile ilişkili RAM PARITI hatası.(H)
920 = WATCH DOG alarmı (ana kart bozuk)
930 = CPU alarmı (CPU bozuldu)
950 = Güç katında +24V luk sigorta atık değiştirin.
Program hataları (P/S alarmları)
000 PLEASE TURN OFF POWER
Gücün kapatılmasını gerektiren bir parametre girildi, gücü kapatınız.
001 TH PARITY ALARM TH alarmı
(Parite hatası olan bir karakter girildi).Şeridi düzeltiniz.
002 TV PARITY ALARM
TV alarmı (Bir bloktaki karakter sayısı tek). Bu alarm yalnızca TV kontrolü etkiliyken üretilir.
003 TOO MANY DIGITS
İzin verilen maksimum basamak sayısını aşan veri girildi. (İzin verilen
maksimum programlanabilir boyutlar öğesine başvurunuz.)
004 ADDRESS NOT FOUND
Bir blokun başlangıcında bir adres olmadan bir sayı veya “ — ” işareti girildi. Programı
değiştiriniz.
005 NO DATA AFTER ADDRESS
Adresi uygun veriler değil, başka bir adres veya EOB kodu izliyordu.Programı değiştiriniz.
006 ILLEGAL USE OF NEGATIVE SIGN “
— ” işareti giriş hatası (“ — ” işareti, kendisiyle birlikte kullanılamayacak
bir adresten sonra girildi. Veya iki veya daha fazla “ — ” işareti girildi.)
Programı değiştiriniz.
007 ILLEGAL USE OF DECIMAL POINT
Ondalık nokta “ . ” giriş hatası (Kendisiyle birlikte kullanılamayacak bir adresten sonra bir
ondalık nokta girildi. Veya iki ondalık nokta girildi.)
Programı değiştiriniz.
009 ILLEGAL ADDRESS INPUT Önemi alana kullanılamaz karakter girildi.Programı değiştiriniz.
010 IMPROPER G—CODE Kullanılamaz bir G kodu veya sağlanmayan fonksiyona karşılık gelen
G kodu belirtildi. Programı değiştiriniz.
011 NO FEEDRATE COMMANDED
Bir kesme besleme için besleme hızı komutu verilmedi veya besleme hızı yetersizdi. Programı
değiştiriniz.
014 ILLEGAL LEAD COMMAND
Değişken hatveli diş çekmede, K adresiyle çıkarılan diş artışı veya azalışı
maksimum komut değerini aştı veya dişin eksi bir değer olmasına neden
olan bir komut verildi.Programı değiştiriniz.
015 TOO MANY AXES COMMANDED
Takımı maksimum eşzamanlı kontrol edilen sayıdan fazla eksenboyunca hareket ettirmek için
girişimde bulunuldu. Ya da, tork sınırı sinyali (G31 P99/98) kullanılarak atlama komutunu
içeren blokta hiçbir eksen hareketi komutu belirtilmedi veya iki veya daha fazla eksen için bir
eksen hareketi komutu belirtildi. Komuta, aynı blokta, tek bir eksen için bir eksen hareketi
komutu eşlik etmelidir.
020 OVER TOLERANCE OF RADIUS
Dairesel enterpolasyonda (G02 veya G03), başlangıç noktasıyla bir
yayın merkezi arasındaki mesafe farkı ve bitiş noktasıyla yayın merkezi
arasındaki mesafe farkı, parametre No. 3410’da belirtilir.
021 ILLEGAL PLANE AXIS COMMANDED
Seçilen düzlemde (G17, G18, G19 kullanılarak) yer almayan bir eksen
dairesel enterpolasyonda komut olarak belirtildi. Programı değiştiriniz.
022 CIRCULAR INTERPOLATION
Dairesel enterpolasyonda, radyus R veya başlangıç noktasıyla yayın
merkezi arasındaki mesafe I, J veya K belirtilmedi.
023 ILLEGAL RADIUS COMMAND
Radyus gösterimiyle dairesel enterpolasyonda, R adresi için eksi
değerler komut olarak girildi. Programı değiştiriniz.
028 ILLEGAL PLANE SELECT
Düzlem seçimi komutunda, aynı yönde iki veya daha fazla eksen komut olarak belirtildi.
Programı değiştiriniz.
029 ILLEGAL OFFSET VALUE
T koduyla belirtilen ofset değerleri çok büyük.Programı değiştiriniz.
030 ILLEGAL OFFSET NUMBER
Takım ofseti için T fonksiyonunda belirtilen ofset sayısı çok büyük.Programı değiştiriniz.
031 ILLEGAL P COMMAND IN G10
G10 ile bir ofset miktarı belirtilirken, P adresini izleyen ofset sayısı aşırı
büyüktü veya sayı belirtilmedi.Programı değiştiriniz.
032 ILLEGAL OFFSET VALUE IN G10
G10 ile bir ofset miktarı belirtilirken veya sistem değişkenleriyle bir ofset
miktarı yazılırken, ofset miktarı aşırı büyüktü.
033 NO SOLUTION AT NRC
Takım ucu radyus kompanzasyonu için bir kesişme noktası
belirlenemiyor. Programı değiştiriniz.034 NO CIRC ALLOWED IN ST—UP /EXT BLK
Takım ucu radyus kompanzasyonunda G02 veya G03 modunda
başlatma veya iptal gerçekleştirilecekti. Programı değiştiriniz.
035 CAN NOT COMMANDED G31
Takım ucu radyus kompanzasyon modunda atlamalı kesme (G31)
belirtildi. Programı değiştiriniz.
037 CAN NOT CHANGE PLANE IN NRC
Ofset düzlemi, takım ucu radyus kompanzasyonunda değiştirildi.
Programı değiştiriniz.
038 INTERFERENCE IN CIRCULAR BLOCK
Yay başlangıç noktası veya bitiş noktası yay merkeziyle çakıştığından,
takım ucu radyus kompanzasyonunda aşırı kesme oluşacak.Programı değiştiriniz.
039 CHF/CNR NOT ALLOWED IN NRC
Takım ucu radyus kompanzasyonunda bir başlatma, iptal veya G41 ile
G42 arasında bir geçişle pah kırma veya köşe R belirtildi. Program, pah
kırma veya köşeR’de aşırı kesmeye neden olabilir. Programı değiştiriniz.
040 INTERFERENCE IN G90/G94 BLOCK
İptal edilen hazır çevrim G90 veya G94’te takım ucu radyus
kompanzasyonunda aşırı kesme oluşacak. Programı değiştiriniz.
041 INTERFERENCE IN NRC
Takım ucu radyus kompanzasyonunda aşırı kesme oluşacak.Programı değiştiriniz.
046 ILLEGAL REFERENCE RETURN COMMAND
2nci, 3üncü ve 4üncü referans konumu geri dönüş komutunda P2, P3
ve P4’ten başka komut verildi.
047 ILLEGAL AXIS SELECT Üç boyutlu takım kompanzasyonunun veya üç boyutlu koordinat
dönüştürmenin başlaması üzerine iki veya daha fazla paralel eksen
(temel eksene paralel) belirtilir.Programı değiştiriniz.
048 BASIC 3 AXIS NOT FOUND Üç boyutlu takım kompanzasyonunun ya da üç boyutlu
koordinat dönüştürmenin başlangıcı girişimde bulunuldu, fakat Xp,Yp, veya Zp
atlandığında kullanılan üç temel eksen parametre No.1022’de ayarlanmaz.
050 CHF/CNR NOT ALLOWED IN THRD BLK
Diş çekme blokunda pah kırma veya köşe R komutu verildi. Programı değiştiriniz.
051 MISSING MOVE AFTER CHF/CNR
Pah kırma veya köşe R blokunun yanındaki blokta uygun olmayan hareket veya hareket
mesafesi belirtildi. Programı değiştiriniz.
052 CODE IS NOT G01 AFTER CHF/CNR
Pah kırma veya köşe R bloğunun yanındaki blok G01 değil. Programı değiştiriniz.
053 TOO MANY ADDRESS COMMANDS
Pah kırma ve köşe R komutlarında, iki veya daha fazla I, K ve R belirtildi. Ya da, doğrudan
çizim boyutları programlamasında, bir virgülden (“,”) sonraki karakter C veya R değil.
Programı değiştiriniz.
054 NO TAPER ALLOWED AFTER CHF/CNR
Belirtilen açıda pah kırma veya köşe R belirtilen bir blok, bir uca doğru incelme komutu içerir.
Programı değiştiriniz.
055 MISSING MOVE VALUE IN CHF/CNR
Pah kırma veya köşe R blokunda, hareket mesafesi yiv veya köşe R miktarından azdır.
056 NO END POINT & ANGLE IN CHF/CNR
Yalnızca açı belirtilen bloğun yanındaki bloğa ilişkin komutta uç nokta
veya açı belirtilmedi (A). Genel pah kırmada, X(Z) ekseni için I(K) komutu
girilir.
057 NO SOLUTION OF BLOCK END
Blok uç noktası doğrudan boyut çizme programlamasında doğru şekilde hesaplanmadı.
058 END POINT NOT FOUND
Blok uç noktası doğrudan boyut çizme programlamasında bulunamadı.
059 PROGRAM NUMBER NOT FOUND
Bir harici program numarası aramasında veya harici iş parçası numarası aramasında, belirtilen
bir program numarası bulunamadı. Ya da, arama için belirtilen bir program arka planda
işlenerek düzenleniyor. Ya da, tek dokunmalı bir makroyla belirtilen bir program bellekte
kayıtlı değil. Program numarasını ve harici sinyali kontrol ediniz. Ya da, arka planda
düzenlemeyi sona erdiriniz.
060 SEQUENCE NUMBER NOT FOUND Komut sıra numarası sıra numarası aramasında
bulunamadı. Sıra numarasını kontrol ediniz.
061 ADDRESS P/Q NOT FOUND IN G70—G73
Adres P veya Q, G70, G71, G72 veya G73 komutunda belirtilmedi. Programı değiştiriniz.
062 ILLEGAL COMMAND IN G71—G76 1 G71 veya G72’de kesme derinliği sıfır veya eksi bir
değer.
2 G73’teki tekrarlamalı sayım sıfır veya eksi bir değer.
3 Eksi değer Δi’ye belirtildi veya Δk G74 veya G75’te sıfır.
4 Δi veyaΔkG74 veya G75’te sıfır olmasına rağmen, U veya W adresine
sıfırdan başka bir değer belirtildi.
5 G74 veya G75’te gevşeme yönü belirlenmesine rağmen, Δd’ye eksi
bir değer belirtildi.
6 G76’da dişin yüksekliği veya kesme derinliği içinilk kez sıfır veya eksi değer belirtildi.
7 G76’da belirtilen minimum kesme derinliği dişin yüksekliğinden fazla.
8 G76’da kullanılabilir olmayan bir takım ucu açısı belirtildi.
Programı değiştiriniz.
063 SEQUENCE NUMBER NOT FOUND
G70, G71, G72 veyaG73 komutunda P adresiyle belirtilen sıra numarası aranamıyor. Programı
değiştiriniz.
064 SHAPE PROGRAM NOT MONOTONOUSLY
Tekrarlanan bir hazır çevrimde (G71 veya G72), monoton bir şekilde artmayan veya
azalmayan bir hedef şekil belirtildi.
065 ILLEGAL COMMAND IN G71—G73
1 G71, G72 veya G73 komutunda P adresiyle belirtilen sıra numaralı blokta G00 veya G01
komutu verilmedi.
2 Sırasıyla G71 veya G72’de P adresiyle belirtilen sıra numaralı blokta
adres Z(W) veya X(U) komut olarak belirtildi.
Programı değiştiriniz.
066 IMPROPER G—CODE IN G71—G73 G71,
G72 veya G73’te P adresiyle belirtilen iki blokta izin verilmeyen G kodu komut olarak belirtildi.
Programı değiştiriniz.
067 CAN NOT OPERATE IN MDI MODE P ve Q adresiyle G70, G71, G72 veya G73 komutu
belirtildi.
Programı değiştiriniz.
069 FORMAT ERROR IN G70—G73 G70, G71, G72 veya G73’ün P ve Q’suyla belirtilen
bloklarda son taşıma
komutu pah kırma veya köşe R ile sona erdi.
070 NO PROGRAM SPACE IN MEMORY Bellek alanı yetersiz.
Gereksiz programları silin, sonra yeniden deneyiniz.
071 DATA NOT FOUND Aranacak adres bulunamadı. Veya belirtilenprogramnumaralı program,
program numarası aramasında bulunamadı.
Verileri kontrol ediniz.
072 TOO MANY PROGRAMS Depolanacak program sayısı 63 (temel), 125 (seçenek), 200
(seçenek)
400 (seçenek) veya 1000’i (seçenek) aştı. Gereksiz programları silin ve
program kaydını yeniden yürütün.
073 PROGRAM NUMBER ALREADY IN USE
Komut olarak verilen program numarası önceden kullanıldı. Program numarasını değiştiriniz
veya gereksiz programları siliniz ve program kaydını yeniden yürütünüz.
074 ILLEGAL PROGRAM NUMBER Program numarası 1 — 9999 arasında değil.
Program numarasını değiştiriniz.
075 PROTECT Numarası korunan bir programı kaydetmek için girişimde bulunuldu.
076 ADDRESS P NOT DEFINED M98,G65 veyaG66Dkomutu içeren blokta Padresi (program
numarası) komut olarak belirtilmedi. Programı değiştiriniz.
077 SUB PROGRAM NESTING ERROR Alt program baş katman olarak açıldı. Programı
değiştiriniz.
078 NUMBER NOT FOUND M98,M99,M65 veyaG66 içeren blokta P adresiyle belirtilen bir
program numarası veya sıra numarası bulunamadı. Bir GOTO ifadesiyle belirtilen
sıra numarası bulunamadı. Ya da, çağrılan bir program arka planda
işlenerek düzenleniyor. Programı düzeltiniz veya düzenlemeyi sona erdiriniz.
079 PROGRAM VERIFY ERROR Bellek veya program karşılaştırmasında, bellekteki bir program
bir harici G/Ç cihazından okunanla uyuşmuyor. Hem bellekteki hem de harici
cihazdaki programları kontrol ediniz.
080 G37 ARRIVAL SIGNAL NOT ASSERTED
Otomatik takım kompanzasyon fonksiyonunda (G36, G37), ölçüm konumuna ulaşma sinyali
(XAE veya ZAE), parametre 6254’te (ε değeri) belirtilen bir alanda etkinleştirilmedi. Bunun
nedeni bir ayar veya operatör hatasıdır.
081 OFFSET NUMBER NOT FOUND IN G37
T kodu olmadan otomatik takım kompanzasyonu (G36, G37) belirtildi.
(Otomatik takım kompanzasyon fonksiyonu) Programı değiştiriniz.
082 T—CODE NOT ALLOWED IN G37 T kodu ve otomatik takım kompanzasyonu (G36, G37)
aynı blokta belirtildi. (Otomatik takım kompanzasyon fonksiyonu) Programı değiştiriniz.
083 ILLEGAL AXIS COMMAND IN G37 Otomatik takım kompanzasyonunda (G36, G37),
geçersiz bir eksen belirtildi veya komut artışlı. Programı değiştiriniz.
085 COMMUNICATION ERROR
Okuyucu / Delici arabirimi kullanılarak belleğe veri girilirken, bir aşım, eşlik veya çerçeveleme
hatası oluştu.Giriş verilerinin bit sayısı veya baud hızı ayarı veya G/Ç belirtme No. hatalı.
086 DR SIGNAL OFF Okuyucu / Delici arabirimi kullanılarak belleğe veri girilirken,
okuyucunun / delicinin hazır sinyali (DR) kapatıldı.
G/Ç biriminin güç kaynağı kapalı veya kablo bağlı değil veya bir P.C.B. arızalı.
087 BUFFER OVERFLOW Okuyucu / Delici arabirimi kullanılarak belleğe veri girilirken, okuma
sona erdirme komutu belirtilmiş olmasına rağmen, 10 karakter okumadan
sonra giriş sona erdirilmedi. G/Ç birimi veya P.C.B. arızalı.
088 G LAN FILE TRANS ERROR (CHANNEL-1)
OSI —Ethernet üzerinden yapılan dosya veri transferi, transfer hatası sonucu sonlandırıldı.
089 G LAN FILE TRANS ERROR (CHANNEL-2)
OSI —Ethernet üzerinden yapılan dosya veri transferi, transfer hatası sonucu sonlandırıldı.
090 REFERENCE RETURN INCOMPLETE
Referans konumu geri dönüşü başlangıç noktası referans konumuna çok yakın olduğundan
veya hız çok düşük olduğundan, referans konumu geri dönüşü normal şekilde yapılamıyor.
Başlangıç noktasını referans konumundan yeterince uzaklaştırınız veya referans konumu
geri dönüşü için yeterince yüksek bir hız belirtiniz. Program içeriğini kontrol ediniz.
091 REFERENCE RETURN INCOMPLETE
Otomatik işlem durma durumunda, manüel referans konumu geri dönüşü yapılamaz.
092 AXES NOT ON THE REFERENCE POINT
G27 (Referans konumu geri dönüş kont rolü) ile komut ekseni referans konumuna geri
dönmedi.
094 P TYPE NOT ALLOWED (COORD CHG)
Program yeniden başlatıldığında, P tipi belirtilemez. (Otomatik işlem kesintiye uğratıldıktan
sonra, koordinat sistemi ayarlama işlemi gerçekleştirildi.) Operatör kılavuzuna göre doğru
işlemi gerçekleştiriniz.
095 P TYPE NOT ALLOWED (EXT OFS CHG)
Program yeniden başlatıldığında, P tipi belirtilemez. (Otomatik işlem kesintiye uğratıldıktan
sonra, harici iş parçası ofset miktarı değiştirildi.) Operatör kılavuzuna göre doğru işlemi
gerçekleştiriniz.
096 P TYPE NOT ALLOWED (WRK OFS CHG)
Program yeniden başlatıldığında, P tipi belirtilemez. (Otomatik işlem kesintiye uğratıldıktan
sonra, iş parçası ofset miktarı değiştirildi.) Operatör kılavuzuna göre doğru işlemi
gerçekleştiriniz.
097 P TYPE NOT ALLOWED (AUTO EXEC)
Program yeniden başlatıldığında, P tipi yönlendirilemez. (Güç açıldıktan
(ON) sonra, acil durdurma veya P/S alarmı 94 — 97 resetlendikten sonra,
hiçbir otomatik işlem gerçekleştirilmedi.)Otomatik işlem gerçekleştiriniz.
098 G28 FOUND IN SEQUENCE RETURN
Güç açıldıktan veya acil durdurmadan sonra, referans konumu geri
dönüşü işlemi olmaksızın bir program yeniden başlatma belirtildi ve arama sırasında G28
bulundu.Referans konumu geri dönüşü gerçekleştiriniz.
099 MDI EXEC NOT ALLOWED AFT. SEARCH
Program yeniden başlatmada aramanın tamamlanmasından sonra,MDI
ile bir taşıma komutu verildi.
100 PARAMETER WRITE ENABLE PARAMETER(SETTING) ekranında, PWE (parametre yazma
etkin) 1’e ayarlandı. Parametreyi 0’a ayarlayınız, sonra sistemi resetleyiniz.
101 PLEASE CLEAR MEMORY Program düzenleme fonksiyonuyla bellek yeniden yazılırken güç
kapatıldı. Bu alarmoluştuysa, < PROG> tuşuna basarken < RESET>
tuşuna basın, yalnızca düzenlenmekte olan program silinir.
Silinen programı kaydediniz.
109 FORMAT ERROR IN G08
G08 kodunda PP’den sonra 0 veya 1’den başka bir değer belirtildi veya hiç değer belirtilmedi.
Programı değiştiriniz.
111 CALCULATED DATA OVERFLOW
Hesaplamanın sonucu izin verilen aralığın (—1047 ile —10—29, 0 ve10—29 ile 1047 arası)
dışında.
112 DIVIDED BY ZERO
Sıfırla bölme belirtildi. (tan 90° dahil) Programı değiştiriniz.
113 IMPROPER COMMAND
Özel makroda kullanılamayacak bir fonksiyon komut olarak belirtildi. Programı değiştiriniz.
114 FORMAT ERROR IN MACRO
dışındaki biçimlerde bir hata var. Programı değiştiriniz.
115 ILLEGAL VARIABLE NUMBER
Özel makroda veya yüksek hızda çevrim kesmede değişken bir sayı olarak tanımlanmayan bir
değer belirtildi. Yüksek hızda çevrim kesmede, başlık iç erikleri düzgün değil. Bu alarm
aşağıdaki durumlarda verilir:
1) Çağrılan belirtilmiş parça işleme çevriminin başlığı bulunamıyor.
2) Çevrim bağlantısı veri değeri, izin verilen aralığın dışında. (0 — 999)
3) Başlıktaki veri numarası, izin verilen aralığın dışında. (0 — 32767).
4) Yürütülebilir biçim verisinin başlangıç verisi değişken numarası, izin verilen aralığın
(#20000 — #85535) dışında
5) Yürütülebilir biçim verisinin depolama verisi değişken numarası, izin
verilen aralığın (#85535) dışında
6) Yürütülebilir biçim verisinin depolama başlangıç verisi değişken
numarası, başlıkta kullanılan değişken numarasıyla çakışıyor.
Programı değiştiriniz.
116 WRITE PROTECTED VARIABLE
İkinci dereceden ifadenin sol tarafı, değiştirilmesi engellenmiş bir değişken. Programı
değiştiriniz.
118 PARENTHESIS NESTING ERROR Köşeli parantezin yuvalanması, üst sınırı aşıyor (beş kat).
Programı değiştiriniz.
119 ILLEGAL ARGUMENT SQRT
bağımsız değişkeni eksi, BCD bağımsız değişkeni eksi veya BIN
bağımsız değişkeninin her satırında 0 — 9’dan farklı değerler var. Programı değiştiriniz.
122 QUADRUPLE MACRO MODAL —CALL
Toplam dört makro çağrısı ve makro modsal çağrıları yuvalandı. Programı değiştiriniz.
123 CAN NOT USE MACRO COMMAND IN DNC
Makro kontrolü komutu DNC işlemi sırasında kullanılır.
Programı değiştiriniz.
124 MISSING END STATEMENT DO — END, 1 : 1’e karşılık gelmiyor : 1. Programı değiştiriniz.
125 FORMAT ERROR IN MACRO biçimi hatalı. Programı değiştiriniz.
126 ILLEGAL LOOP NUMBER DOn’de, 1≦ n ≦3 oluşturulmuş değil. Programı değiştiriniz.
127 NC, MACRO STATEMENT IN SAME BLOCK
NC ve özel makro komutları birlikte var. Programı değiştiriniz.
128 ILLEGAL MACRO SEQUENCE NUMBER
Genişleme komutunda belirtilen sıra numarası 0 — 9999 arasında
değildi. Veya sıra numarası aranamıyor. Programı değiştiriniz.
129 ILLEGAL ARGUMENT ADDRESS ’inde izin verilmeyen bir
adres kullanıldı. Programı değiştiriniz.
130 ILLEGAL AXIS OPERATION CNC tarafından kontrol edilen bir eksene PMC tarafından bir
eksen kontrol komutu verildi. Veya PMC tarafından kontrol edilen bir eksene
CNC tarafından bir eksen kontrol komutu verildi. Programı değiştiriniz.
131 TOO MANY EXTERNAL ALARM MESSAGES
Harici alarm mesajında beş veya daha fazla alarm üretildi. Nedenini bulmak için PMC ladder
diyagramına başvurunuz.
132 ALARM NUMBER NOT FOUND İlgili hiçbir alarm No., harici alarm mesajında açıkça
belirtilmiyor. PMC ladder diyagramını kontrol ediniz.
133 ILLEGAL DATA IN EXT. ALARM MSG Harici alarm mesajında veya harici operatör
mesajında küçük bölüm verileri hatalı. PMC ladder diyagramını kontrol ediniz.
135 SPINDLE ORIENTATION PLEASE Herhangi bir iş mili oryantasyonu olmadan, iş mili dizini
oluşturma için bir girişimde bulunuldu. İş mili oryantasyonu yapınız.
136 C/H—CODE & MOVE CMD IN SAME BLK.
İş mili dizin oluşturma adresleri C, H ile aynı bloğa diğer eksenler için
bir taşıma komutu belirtildi. Programı değiştiriniz.
137 M—CODE & MOVE CMD IN SAME BLK.
İşmili dizin oluşturmayla ilişkili M—koduyla aynı bloğa başka eksenlerin
taşıma komutu belirtildi. Programı değiştiriniz.
138 G SUPERIMPOSED DATA
OVERFLOW
PMCeksen kontrolünde, üstüste binmişkontrol genişletilmiş fonksiyonu
kullanıldığında, CNC ve PMC tarafındaki darbe dağıtımı için olan ekleme
çok büyük.
139 CAN NOT CHANGE PMC CONTROL
AXIS
PMC eksen kontrolüyle komut vermede bir eksen seçildi.
Programı değiştiriniz.
145 ILLEGAL COMMAND G112/G113 Kutupsal koordinat enterpolasyonu başladığında veya
iptal edildiğinde,
koşullar hatalı.
1) G40 dışındaki modlarda, G12.1/G13.1 belirtildi.
2) Düzlem seçiminde bir hata bulundu. Parametre No. 5460 ve
No. 5461 yanlış belirtilir.
Programın veya parametrenin değerini değiştiriniz.
146 IMPROPER G CODE Kutupsal koordinat enterpolasyonu modunda belirtilemeyecek
G kodları belirtildi. Bölüm II —4.4’e bakınız ve programı değiştiriniz.
149 FORMAT ERROR IN G10L3 Uzatılmış takım ömrü yönetiminde, ömür sayım tipi olarak
Q1,Q2,P1
veya P2’den başka bir kod belirtildi.
150 ILLEGAL TOOL GROUP NUMBER Takım grup No., izin verilen maksimum değeri aşıyor.
Programı değiştiriniz.
151 TOOL GROUP NUMBER NOT
FOUND
Parça işleme programında komutu verilen takım grubu ayarlanmadı.
Programın veya parametrenin değerini değiştiriniz.
152 NO SPACE FOR TOOL ENTRY Bir gruptaki takım sayısı, kaydedilebilir maksimum değeri
aşıyor. Takım
sayısını değiştiriniz.
153 T—CODE NOT FOUND Takımömrü veri kaydında, olması gereken yerde bir T kodu
belirtilmedi.
Programı düzeltiniz.
155 ILLEGAL T—CODE IN M06 Parça işleme programında, aynı bloktaki M06 ve T kodu
kullanılmakta
olan gruba karşılık gelmiyor. Programı düzeltiniz.
156 P/L COMMAND NOT FOUND Takım grubunun ayarlandığı programın başında P ve L
komutları eksik.
Programı düzeltiniz.
157 TOO MANY TOOL GROUPS Ayarlanacak takım grubu sayısı izin verilen maksimum değeri
aşıyor.
(Parametre No. 6800’ün bit 0’ı ve 1’i) Programı değiştir.
158 ILLEGAL TOOL LIFE DATA Ayarlanacak takım ömrü çok fazla. Ayar değerini değiştiriniz.
159 TOOL DATA SETTING INCOMPLETE Bir yaşam verisi ayar programının yürütülmesi
sırasında, güç kapatıldı.
Yeniden ayarlayınız.
160 MISMATCH WAITING M CODE
(İki yollu kontrolde)
Başlık 1 ve 2’de bekleyen M kodları olarak farlı M kodları komutu girildi.
Programı değiştiriniz.
MISMATCH WAITING M CODE
(Üç yollu kontrolde)
1) P komutları eş, ancak bekleyen M kodları farklı.
2) M kodları eş olmasına karşı P komutları eşleşmiyor.
3) İki yollu bekleme ve üç yollu bekleme eş zamanlı olarak belirtiliyor.
Programı değiştiriniz.
161 ILLEGAL P OF WAITING M—CODE
(T serisi) (Üç eksenli kontrolde)
1) P adresi değeri negatif, 1, 2, 4, 8 veya daha büyük bir değer.
2) P değeri sistem yapılandırması ile eşleşmiyor.
Programı değiştiriniz.
163 COMMAND G68/G69
INDEPENDENTLY (T serisi)
(İki yollu kontrolde)
G68 veG69’a denge kesiminde birbirinden bağımsız komut verilmemiş.
Programı değiştiriniz.
169 ILLEGAL TOOL GEOMETRY DATA
(yalnızca iki yollu kontrolle)
Girişim kontrolünde yanlış takım şekil verisi.
175 ILLEGAL G107 COMMAND Dairesel enterpolasyon başlatılırken veya iptal edilirken koşullar
doğru
değil. Modu silindirik enterpolasyon moduna değiştirmek için, komutu
“G07.1 silindirin dönüş ekseni adı yarıçapı” biçiminde değiştiriniz.
176 IMPROPER G—CODE IN G107 Aşağıdaki G kodlarından silindirik enterpolasyonda
belirtilemeyecek
olanları belirtildi.
1) Hızlı travers çevrimini belirten kodlar dahil, G28, G76, G81 — G89 gibi
konumlandırmaya ilişkin G kodları
2) Bir koordinat sistemi ayarlamaya ilişkin G kodları: G50, G52
3) Koordinat sistemi seçmeye ilişkin G kodu: G53 G54—G59
Programı değiştiriniz.
177 CHECK SUM ERROR
(G05 MODE)
Sağlama toplamı hatası
Programı değiştiriniz.
178 G05 NOT ALLOWED IN G41/G42
MODE
G41/G42 modunda, G05 belirtildi.
Programı düzeltiniz.
179 PARAM. (NO. 7510) SETTING
ERROR
Parametre 7510 ile ayarlanan kontrol edilen eksenlerin sayısımaksimum
sayıyı aşıyor. Parametre ayarı değerini değiştiriniz.
180 COMMUNICATION ERROR
(REMOTE BUF)
Uzak arabellek bağlantısı alarmı üretildi. Kablo, parametre ve G/Ç aygıtı
sayısını doğrulayınız.
190 ILLEGAL AXIS SELECT Sabit yüzey hız kontrolünde, eksenbelirtimi hatalı. (ParametreNo.
3770.)
Belirtilen eksen komutu (P) geçersiz değer içeriyor.
Programı düzeltiniz.
194 SPINDLE COMMAND IN
SYNCHRO—MODE
Seri iş mili eşzamanlı kontrolmodunda, bir kontur kontrolümodu, iş mili
konumlandırma modu (Cs—ekseni kontrolü)modu veya hassas kılavuz
çekme modu belirtildi. Seri iş mili eşzamanlı kontrol modu önceden
serbest bırakılacak şekilde programı düzeltiniz.
197 C—AXIS COMMANDED IN SPINDLE
MODE
Sinyal CON(DGN=G027#7) kapalıyken, program Cf —ekseni boyunca
bir hareket belirtti. Programı düzeltiniz veya sinyalin açılmama nedenini
bulmak için PMC ladder diyagramına başvurunuz.
199 MACRO WORD UNDEFINED Tanımsız makro kelimesi kullanıldı. Özelmakroyu değiştiriniz.
200 ILLEGAL S CODE COMMAND Hassas kılavuz çekmede, bir S değeri aralık dışı veya
belirtilmedi.
S için hassas kılavuz çekmede belirtilebilecekmaksimum değerler, 5241
— 5243 arası parametrelerde belirtilebilir. Ayarı parametrede değiştiriniz
veya programı değiştiriniz.
201 FEEDRATE NOT FOUND IN RIGID
TAP
Hassas kılavuz çekmede, F değeri belirtilmedi.
Programı düzeltiniz.
202 POSITION LSI OVERFLOW Hassas kılavuz çekmede, iş mili dağıtım değeri çok büyük.
203 PROGRAM MISS AT RIGID TAPPING Hassas kılavuz çekmede, bir sert M kodu (M29) veya
bir S komutuna
ilişkin konum hatalı. Programı değiştiriniz.
204 ILLEGAL AXIS OPERATION Hassas kılavuz çekmede, bir sert M kodu (M29) bloğu ve G84
(G88)
bloğu arasında bir eksen hareketi belirtildi. Programı değiştiriniz.
205 RIGID MODE DI SIGNAL OFF 1 Hassas M koduyla (M29) belirtilen G84 (G88)
yürütüldüğünde,
hassas kılavuz çekme sinyali (DGNG061 #1) 1 değil.
2 Hassas kılavuz çekme iş mili çok milli bir sistemde seçilmedi
(DI sinyali G27, #0 ve #1 veya G61, #4 ve #5 ile).
Sinyalin açılmama nedenini bulmak için PMC ladder diyagramına
başvurunuz.
207 RIGID DATA MISMATCH Hassas kılavuz çekmede belirtilen mesafe çok kısaydı veya çok
uzundu.
210 CAN NOT COMAND M198/M099 1 Zamanlama işleminde M198 veM199 yürütülür. Veya
DNC işleminde
M198 yürütüldü. Programı değiştiriniz.
2 Birden fazla tekrarlanan cep işlemi hazır çevriminde, bir kesinti
makrosu belirtildi ve M99 yürütüldü.
211 G31 (HIGH) NOT ALLOWED IN G99 Yüksek hızlı atlama seçeneği sağlandığında, dönüş
başına komutta G31
komutu verildi. Programı değiştiriniz.
212 ILLEGAL PLANE SELECT Z—X düzleminden başka bir düzlem için doğrudan çizim
boyutları
programlaması komutu verildi. Programı düzeltiniz.
213 ILLEGAL COMMAND IN
SYNCHRO—MODE
Eşzamanlı olarak kontrol edilecek eksenler için hareket komutu verildi.
214 ILLEGAL COMMAND IN
SYNCHRO—MODE
Eşzamanlı kontrolde, koordinat sistemi ayarlandı veya kaydırma tipinin
takım kompanzasyonu yürütüldü. Programı düzeltiniz.
217 DUPLICATE G251 (COMMANDS) Çokgen parça işleme modunda, ayrıca G51.2 veya G251
komutu da
belirtildi. Programı değiştiriniz.
218 NOT FOUND P/Q COMMAND IN
G251
G251 bloğunda P veya Q komutu verilmedi veya komut değeri aralık
dışında. Programı değiştiriniz.
219 COMMAND G250/G251
INDEPENDENTLY
G251 ve G250 bağımsız bloklar değil.
220 ILLEGAL COMMAND IN
SYNCHR—MODE
Eşzamanlı işlemde, hareket komutu NC programıyla veya eşzamanlı
eksen için PMC eksen kontrolü arabirimiyle verilir.
221 ILLEGAL COMMAND IN
SYNCHR—MODE
Eşzamanlı çokgen parça işleme ve eksen kontrolü veya dengeli kesme
bir kerede yürütüldü. Programı değiştiriniz.
224 RETURN TO REFERENCE POINT Çevrim başlangıcından önce referans noktasına gidilmedi.
225 SYNCHRONOUS/MIXED CONTROL
ERROR
(yalnızca iki yollu kontrolle)
Bu alarm aşağıdaki durumlarda oluşturulur. (Senkronize ve karışık
kontrol komutu sırasında arama yapılır.
1 Eksen numarası parametre ayarında bir yanlış olduğunda.
2 Control komutunda bir yanlış olduğunda.
Programı veya parametreyi değiştirin.
226 ILLEGAL COMMAND IN
SYNCHRO—MODE
(yalnızca iki yollu kontrolle)
Bir hareket komutu, senkronize modda senkronize edilen eksenine
gönderildi. Programı veya parametreyi değiştirin.
229 CAN NOT KEEP SYNCHRO—STATE
(yalnızca iki yollu kontrolle)
Bu alarm aşağıdaki durumlarda oluşturulur.
1 Senkro/karışık durum sistem aşırı yüklemesi nedeniyle
tutulamadığında.
2 Yukarıdaki koşul, CNC cihazlarında (donanım) ve senkro durumu
tutulamadığında oluşur.
(Normal kullanım koşullarında alarm oluşmaz.)
231 FORMAT ERROR IN G10 OR L50 Programlanabilir parametre girişinde, belirtilen biçimde
aşağıdaki
hatalardan herhangi biri oluştu.
1 Adres N veya R girilmedi.
2 Bir parametre için belirtilmeyen bir sayı girildi.
3 Eksen numarası çok büyüktü.
4 Eksen tipi parametresinde bir eksen numarası belirtilmedi.
5 Parametrede bir eksen tipi olmayan bir eksen numarası belirtildi.
6 Bir parolayla korunuyorlarken, parametre 3202’nin (NE9) bit 4’ünü
resetlemek veya parametre 3210’u (PSSWD) değiştirmek için bir
girişimde bulunuldu. Programı düzeltiniz.
232 ILLEGAL AXIS COMMAND IN HELICAL
Helezonik enterpolasyon modunda üç veya daha fazla eksen helezonik
eksen olarak belirtilir.
233 DEVICE BUSY RS—232—C arabirimiyle bağlanan gibi bir birimi kullanmak için bir
girişimde bulunulduğunda, başka kullanıcılar birimi kullanıyordu.
239 BP/S ALARM HariciG/Çbirimlerini kontrol etme fonksiyonuyla delme işlemi yapılırken,
arka planda düzenleme gerçekleştirildi.
240 BP/S ALARM MDI işlemi sırasında arka planda düzenleme gerçekleştirildi.
244 P/S ALARM Tork sınırı sinyaliyle etkinleştirilen atlama fonksiyonunda, hızlandırılan
hatalı darbelerin sayısı sinyal girilmeden önce 32767’yi aştı. Bu nedenle,
darbeler tek bir dağıtımla düzeltilemez.
Eksenler boyunca besleme oranları ve tork sınırı gibi koşulları değiştiriniz
ve yeniden deneyiniz.
245 T—CODE NOT ALOWED IN THIS BLOCK
Bir T koduyla aynı blokta belirtilemeyecek G50, G10 ve G04 G
kodlarından biri bir T koduyla birlikte belirtildi.
246 ENCODE PROGRAM NUMBER
ERROR Şifrelenmiş bir programın okunması sırasında, programı, koruma
aralığını aşan bir numarayla depolama girişiminde bulunuldu.
(Bkz. parametre No’lar 3222 ve 3223.)
247 ILLEGAL CODE USED FOR OUTPUT Şifrelenmiş program çıkış ise, delme kodu için EIA
ayarlanır. ISO’yu belirtin.
5010 END OF RECORD Kayıt sonu (%) belirtildi.
5014 TRACE DATA NOT FOUND Servo izleme fonksiyonu ile aktarım gerçekleştirilemez,
izlenecek veri mevcut değildir.
5016 ILLEGAL COMBINATION OF M CODE
Aynı gruba ait olan M kodları bir satırda belirtildi. Alternatif olarak,
satırdaki diğer M kodları olmadan belirtilmesi gereken bir M kodu, diğer
M kodlarıyla bir satırda belirtildi.
5018 POLYGON AXIS SPPED ERROR İş milinin veya çokgen tornalama eşzamanlı eksenin hızı
kenetlenme
değerini aştığından veya hız çok düşük olduğundan, komut değerinin
dönüş hızı oranı G51.2 modunda korunamaz.
5020 PARAMETER OF RESTART ERROR Bir programı yeniden başlatmak için hatalı bir
parametre belirtildi.
5030 ILLEGAL COMMAND (G100) Bitme komutunun (G110), B ekseni için belirtilen başlama
komutunun
(G101, G102, veya G103) kaydedilmesinden önce belirtildi.
5031 ILLEGAL COMMAND (G100, G102, G103)
Kayıt başlama komutu (G101, G102 veya G103) yürütülürken B ekseni
için başka bir kayıt başlama komutu belirtildi.
5032 NEW PRG REGISTERED IN B—AXS MOVE
Makine B ekseni etrafında hareket ederken, başka bir hareket komutu
kaydetmek için bir girişimde bulunuldu.
5033 NO PROG SPACE IN MEMORY B—AXIS
Yetersiz program belleği nedeniyle, B ekseni etrafında hareket için
komutlar kaydedilmedi.
5034 PLURAL COMMAND IN G110 B ekseni için G110 koduyla birden çok hareket belirtildi.
5035 NO FEEDRATE COMMANDED
B—AXIS
B ekseni etrafında kesme hızı için bir ilerleme hızı belirtilmedi.
5036 ADDRESS R NOT DEFINED IN
G81—G86
B ekseni için hazır çevrimiçin R noktası belirtilmedi.
5037 ADDRESS Q NOT DEFINED IN G83
G83 kodu için (gaga delik açma çevrimi) Kesme derinliği Q belirtilmedi.
Ya da, B ekseni için Q’da 0 belirtildi.
5038 TOO MANY START M—CODE COMMAND
B ekseniyle ilgili başlama hareketi için altı M kodundan fazlası belirtildi.
5039 START UNREGISTERED B—AXIS PROG
B ekseni için kaydedilmemiş bir programı yürütmek için bir girişimde
bulunuldu.
5040 CAN NOT COMMANDED B—AXIS MOVE
Parametre No.8250 hatalı belirtildiğinden veya PMC eksen sistemi
kullanılamadığından, makine B ekseni boyunca hareket edemedi.
5041 CAN NOT COMMANDED G110 BLOCK
G110 kodlarını içeren bloklar, B ekseni için takım ucu radyus
kompanzasyonunda başarıyla belirtildi.
5043 TOO MANY G68 NESTING 3 boyutlu koordinat dönüştürme için olanG68.1, üç ya da daha
fazla kez
belirtildi.
5044 G68.1 FORMAT ERROR G68 komut satırı, biçim hatası içeriyor. Bu alarm aşağıdaki
durumlarda
verilir.
1 G68.1 komut satırında I, J veya K eksik (eksik koordinat rotasyon
seçeneği).
2 I, J ve K G68.1 komut satırında 0.
3 G68.1 komut satırında R eksik.
Programı değiştiriniz.
5046 ILLEGAL PARAMETER (ST.COMP) Düzlük kompanzasyonla ilişkili parametreler hatalı
şekilde belirtildi.
Olası nedenler aşağıdaki gibidir:
1 Hareket veya kompanzasyon eksenine geçersiz eksen numaraları
atandı.
2 Maksimum artı ve maksimum eksi noktalar arasındaki aralık hatası
kompanzasyon noktalarının sayısı 128’i aşıyor.
3 Düzlük kompanzasyon noktası sayıları yükselen sırada atanmadı.
4 Düzlük kompanzasyon noktaları, maksimum artı ve maksimum eksi
aralık hatası kompanzasyon noktaları arasına yerleştirilemedi.
5 Kompanzasyon noktası başına dengeleme miktarı çok büyük veya
çok küçük.
5051 M—NET CODE ERROR Anormal karakter algılandı
(İletim için kod dışı karakter kullanıldı.)
5052 M—NET ETX ERROR “ETX” kodu anormal.
5053 M—NET CONNECT ERROR Bağlantı zamanı denetim hatası (parametre No.175)
5054 M—NET RECEIVE ERROR Baralama zamanı denetim hatası (parametre No.176)
5055 M—NET PRT/FRM ERROR Dikey parite ya da çerç eveleme hatası saptanması
5056 M—NET BOARD SYSTEM DOWN İletim zaman aşımı hatası (parametre No. 177)
ROM eşlik hatası
Saptanan CPU kesintisi yukarıda listelenmemiş.
5058 G35/G36 FORMAT ERROR Ana ekseni değiştirmek için bir komut dairesel diş çekme
sırasında
belirtildi. Veya, ana eksenin uzunluğu 0 olacak biçimde ayarlandı.
5059 RADIUS IS OUT OF RANGE Dairesel enterpolasyon sırasında, I, J ve K belirtilen yayın
merkezi,
radyusun dokuz basamağı aşmasına neden oldu.
5073 NO DECIMAL POINT Kendisi için bir ondalık nokta belirtilmesi gereken bir komut için bir
ondalık nokta belirtilmedi
5074 ADDRESS DUPLICATION ERROR Aynı adres bir blokta birden çok kez görünüyor. Ya da,
birblok aynı gruba
ait iki veya daha fazla G kodu içeriyor.
5082 DATA SERVER ERROR Ayrıntılar, veri sunucusu mesaj ekranında görüntülenir.
5134 FSSB : OPEN READY TIME OUT Başlatma FSSB’yi açık hazır durumuna geçirmedi.
5135 FSSB : ERROR MODE FSSB hata moduna girdi.
5136 FSSB : NUMBER OF AMPS IS SMALL Kontrol edilen eksenlerin sayısıyla
karşılaştırıldığında, FSSB tarafından
tanınan sürücü sayısı yeterli değil.
5137 FSSB : CONFIGURATION ERROR FSSB bir yapılandırma hatası algıladı.
5138 FSSB : AXIS SETTING NOT
COMPLETE
Otomatik ayar modunda, eksen ayarı henüz yapılmadı.
Eksen ayarını FSSB ayar ekranında yapınız.
5139 FSSB : ERROR Servo başlatma normal şekilde sona ermedi.
Optik kablo arızalı olabilir veya sürücü veya başka bir modülle bağlantılı
bir hata olabilir.
Optik kabloyu ve bağlantı durumunu kontrol ediniz.
5155 NOT RESTART PROGRAM BY G05 G05 tarafından yapılan servo eğim kontrolü sırasında,
geçici ilerlemeyi
ya da içten kilitleme işlemlerinden sonra yeniden başlatma işlemi
girişiminde bulundu. Bu yeniden başlatma işlemi yapılamaz. (G05 eğim
kontrolü aynı anda sonlanır.)
5195 DIRECTION CAN NOT BE JUDGED Takım ofset ölçümü değerleri için doğrudan giriş B
fonksiyonunda tek
kontak sinyali girişiyle dokunma sensörü kullanıldığında, depolanan
darbe yönü sabit değildir. Aşağıdaki koşullardan biri vardır:
· Ofset yazma modunda durdurma durumu vardır.
· Servokapalı durumu
· Yöndeğişir.
· Hareket iki eksen boyunca eşzamanlı olarak yapılır.
5197 FSSB : OPEN TIME OUT CNC FSSB’nin açılmasına izin verdi, ancak FSSB açılmadı.
5198 FSSB : ID DATA NOT READ Geçici atama başarısız oldu, bu nedenle sürücü başlangıç ID
bilgileri
okunamadı.
5199 FINE TORQUE SENSING
PARAMETER
İnce tork algılama fonksiyonuna yönelik bir parametre geçersiz.
· Depolamaaralığı geçersiz.
· Geçersiz eksen numarası, hedef eksen olarak ayarlanmış.
Parametreyi düzeltin.
5212 SCREEN COPY : PARAMETER
ERROR
Bir parametre ayarı hatası var. G/Ç kanalı (parametre No. 90020) için 4
ayarlandığını kontrol edin.
5213 SCREEN COPY : COMMUNICATION
ERROR
Bellek kartı kullanılamıyor. Bellek kartını kontrol edin. (Bellek kartının
yazmaya karşı korumalı veya arızalı olup olmadığını kontrol edin.)
5214 SCREEN COPY : DATA TRANSFER
ERROR
Bellek kartına veri aktarımı başarısız oldu.
Bellek kartı yerinin yetersiz veya veri aktarımı sırasında bellek kartının
çıkarılmış olup olmadığını kontrol edin.
5218 ILLEGAL PARAMETER
(INCL. COMP)
Eğim kompanzasyonu parametre ayarına ilişkin bir hata mevcut.
Nedeni:
1. Negatif (—) uç ve pozitif (+) uç arasındaki aralık hatası
kompanzasyon noktalarının sayısı 128’i aşıyor.
2. Eğim kompanzasyon noktası numaralarının büyüklüğü arasındaki
bağlantı hatalı.
3. Bir eğim kompanzasyon noktası, aralık hatası kompanzasyon
noktalarının negatif (—) ve pozitif (+) uçlarında konumlandırılmamış.
4. Kompanzasyon noktası başına dengeleme miktarı çok büyük veya
çok küçük.
Parametreyi düzeltin.
5220 REFERENCE POINT ADJUSTMENT MODE
Otomatik olarak bir referans konumu ayarlamak için bir parametre
ayarlandı. (Parametre No. 1819’un bit 2’si = 1) Otomatik ayarlama gerçekleştirir.
(Makineyi başlangıç noktasına manüel olarak konumlandırın, sonra
manüel olarak referansa gitme gerçekleştirin.)
Tamamlayıcı bilgi: Otomatik ayarlama parametre No. 1819’un bit 2’sini
0’a ayarlar.
5222 SRAM CORRECTABLE ERROR SRAM düzeltilebilir hatası düzeltilemiyor.
Nedeni:
Bellek başlatılırken bir bellek sorunu oluştu.
İşlem:
Ana kartı değiştiriniz (SRAM modülü).
5227 FILE NOT FOUND Yerleşik Handy File ile iletişim sırasında, belirtilen bir dosya
bulunamadı.
5228 SAME NAME USED Yerleşik Handy File’da tekrarlanan dosya adları var.
5229 WRITE PROTECTED Yerleşik Handy File’daki bir disket yazmaya karşı korumalı.
5231 TOO MANY FILES Yerleşik Handy File ile iletişim sırasında dosya sayısı sınırı aşıyor.
5232 DATA OVER—FLOW Yerleşik Handy File’da yeterli disket alanı yok.
5235 COMMUNICATION ERROR Yerleşik Handy File ile iletişim sırasında bir iletişim hatası
oluştu.
5237 READ ERROR Yerleşik Handy File’daki bir disketten okunamıyor. Disket arızalı veya
kafası kirlenmiş olabilir. Ya da, Handy File arızalıdır.
5238 WRITE ERROR Yerleşik Handy File’daki bir diskete yazılamıyor. Disket arızalı veya kafası
kirlenmiş olabilir. Ya da, Handy File arızalıdır.
5242 ILLEGAL AXIS NUMBER Senkronize ana eksenin ya da ikincil eksenin eksen numarası
yanlış.
(Bu alarm, esnek senkronizasyon açıldığında verilir.) Alternatif olarak,
ikincil eksenin eksen numarası, ana ekseninkinden küçüktür.
5243 DATA OUT OF RANGE Dişli oranı doğru ayarlanmamış. (Bu alarm, esnek senkronizasyon
açıldığında verilir.)
5244 TOO MANY DI ON Otomatik işlem modunda bir M koduyla karşılaşıldığında, esnek
senkronizasyon sinyali kapatılmadı ya da açılmadı.
Ladder’ı ve M kodlarını kontrol edin.
5245 OTHER AXIS ARE COMMANDED Esnek senkronizasyon sırasında ya da esnek
senkronizasyon
açıldığında aşağıdaki komutlardan biri mevcuttu:
1. Senkronize ana eksen ya da ikincil eksen, EGB eksenidir.
2. Senkronize ana eksen ya da ikincil eksen, doğrama eksenidir.
3. Başlangıç noktası geri dönüş modunda
5251 ILLEGAL PARAMETER IN G54.2 Bağlama düzeni ofset parametresi (No. 7580 — 7588)
geçersiz.
Parametreyi düzeltin.
5252 ILLEGAL P COMMAND IN G54.2 Bir bağlama düzeninin ofset numarasını belirleyen bir P
değeri çok
büyük. Programı düzeltiniz.
5257 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI
MODE
MDI modunda G41, G42 (kesici kompanzasyonu C: Mserisi, takımucu
radyus kompanzasyonu: T serisi) belirtildi. (Parametre No. 5008’in bit
4’ünün ayarına göre)
5303 TOUCH PANEL ERROR Bir dokunma panosu hatası oluştu.
Nedeni:
1. Dokunma panosu basılı tutuldu.
2. Güç açıldığında dokunma panosuna basıldı.
Yukarıdaki nedenleri ortadan kaldırınız ve gücü yeniden açınız.
5306 MODE CHANGE ERROR Bir tek dokunmalı makro çağrısında, mod normal olarak
başlangıçta
değiştirilemez.
Mutlak pulse coder (APC) alarmları
300 n AXIS NEED ZRN n—inci eksen (n=1 — için manüel olarak referansa gitmegerekli.
301 APC ALARM:n AXIS
COMMUNICATION
n —inci eksen (n=1 — APC iletişim hatası. Veri iletimindehata
Olası nedenler, arızalı bir APC, kablo veya servo arabirimi modülü olabilir.
302 APC ALARM:n AXIS OVER
TIME
n—inci eksen (n=1 — APC fazla çalışma hatası. Veri iletiminde hata.
Olası nedenler, arızalı bir APC, kablo veya arabirim modülü olabilir.
303 APC ALARM:n AXIS
FRAMING
n—inci eksen (n=1 — APC çerçeveleme hatası. Veri iletiminde hata.
Olası nedenler, arızalı bir APC, kablo veya arabirim modülü olabilir.
304 APC ALARM:n AXIS
PARITY
n—inci eksen (n=1 — APC parite hatası. Veri iletiminde hata. Olası nedenler,
arızalı bir APC, kablo veya arabirim modülü olabilir.
305 APC ALARM:n AXIS
PULSE MISS
n—inci eksen(n=1 — APC darbe hatası alarmı.
APC alarmı. APCveyakabloarızalı olabilir.
306 APC ALARM:n AXIS
BATTERY ZERO
n—inci eksen(n=1 — APC pil voltajı, verilerin tutulamayacağı kadar düşük bir
düzeye indi. APC alarmı. Pil veya kablo arızalı olabilir.
307 APC ALARM:n AXIS
BATTERY DOWN 1
n—inci eksen(n=1 — ekseni APC pil voltajı pilin yenilenmesi gereken bir düzeye
erişir. APC alarmı. Pili değiştiriniz.
308 APC ALARM:n AXIS
BATTERY DOWN 2
n—inci eksen(n=1 — APC pil voltajı, pilin yenilenmesini gerektiren bir düzeye
ulaştı (gücün kapalı olduğu zamanlar dahil).
APC alarmı. Pili değiştiriniz.
309 APC ALARM:n AXIS ZRN
IMPOSSIBLE
Motoru bir kez veya daha fazla sayıda döndürmeden referans konumu geri dönüşü
gerçekleştirmek için girişimde bulunuldu. Motoru bir kez veya daha fazla sayıda
döndürün, gücü kapatınız ve yeniden açınız, sonra referans konumu geri dönüşü
gerçekleştiriniz.
Seri pulse coder (SPC) alarmları
360 n AXIS : ABNORMAL CHECKSUM (INT) Yerleşik pulse codernda bir sağlama toplamı hatası
oluştu.
361 n AXIS : ABNORMAL PHASE DATA (INT) Yerleşik position coderda bir aşama veri hatası
oluştu.
362 n AXIS : ABNORMAL REV.DATA (INT) Yerleşik pulse coderda bir dönme hızı sayma hatası
oluştu.
363 n AXIS : ABNORMAL CLOCK (INT) Yerleşik pulse coderda bir saat hatası oluştu.
364 n AXIS : SOFT PHASE ALARM (INT) Dijital servo yazılımı, yerleşik pulse coderda geçersiz
veri algıladı.
365 n AXIS : BROKEN LED (INT) Yerleşik pulse coderda bir LED hatası oluştu.
366 n AXIS : PULSE MISS (INT) Yerleşik pulse coderda bir darbe hatası oluştu.
367 n AXIS : COUNTMISS (INT) Yerleşik pulse coderda bir sayım hatası oluştu.
368 n AXIS : SERIAL DATA ERROR (INT) Yerleşik pulse coderdan iletişim verileri alınamıyor.
369 n AXIS : DATA TRANS. ERROR (INT) Yerleşik pulse coderdan alınmakta olan iletişim
verilerinde bir CRC
veya durdurma biti hatası oluştu.
380 n AXIS : BROKEN LED (EXT) Ayrı saptayıcı hatalı.
381 n AXIS : ABNORMAL PHASE (EXT LIN) Ayrı doğrusal ölçekte bir aşama veri hatası oluştu.
382 n AXIS : COUNTMISS (EXT) Ayrı saptayıcıda bir darbe hatası oluştu.
383 n AXIS : PULSE MISS (EXT) Ayrı saptayıcıda bir sayım hatası oluştu.
384 n AXIS : SOFT PHASE ALARM (EXT) Dijital servo yazılımı, ayrı saptayıcıda geçersiz veri
algıladı.
385 n AXIS : SERIAL DATA ERROR (EXT) Ayrı saptayıcıdan iletişim verileri alınamıyor.
386 n AXIS : DATA TRANS. ERROR (EXT) Ayrı saptayıcıdan alınmakta olan iletişim verilerinde
bir CRC veya
durdurma biti hatası oluştu.

FANUC SERVO ALARMLARI
401 SERVO ALARM: n—TH AXIS VRDY OFF n—inci eksen (eksen 1—8) servo yükseltici
READY sinyali (DRDY)
kesildi.
Sorun giderme prosedürüne bakınız.
402 SERVO ALARM: SV CARD NOT EXIST Eksen kontrol kartı sağlanmaz.
403 SERVO ALARM: CARD/SOFT
MISMATCH
Eksen kontrol kartı ve servo yazılımı bileşimi geçersiz.
Olası nedenler aşağıdaki gibidir:
· Doğru bir eksen kontrol kartı sağlanmaz.
· Doğru servo yazılımı hızlı bellekte kurulu değil.
404 SERVO ALARM: n—TH AXIS VRDY ON n —inci eksen (eksen 1—8) READY sinyali
(MCON) kesilmiş olsa bile,
servo sürücüsü READY sinyali (DRDY) hala açık. Veya güç
kapatıldığında, MCON kapalı olsa bile DRDY açıldı.
Servo arabirim modülü ve servo amplifikatörü bağlı.
405 SERVO ALARM:
(ZERO POINT RETURN FAULT)
Konum kontrol sistemi hatası. Referans konumu geri dönüşünde bir
NC veya servo sistemi hatası nedeniyle, referans konumu geri
dönüşü doğru şekilde yürütülemedi. Manüel referans konumu geri
dönüşünden yeniden deneyiniz.
407 SERVO ALARM: EXCESS ERROR Senkronize eksen konumu sapmasındaki fark, ayarlanan
değeri aştı.
409 SERVO ALARM: n AXIS TORQUE ALM Anormal servo motor yükü saptandı. Ya da,
Csmodunda anormal iş
mili motor yükü saptandı.
410 SERVO ALARM: n—TH AXIS — EXCESS
ERROR
n —inci eksen (eksen 1—8) durduğunda konum ofset değeri
ayarlanan değerden büyük.
Sorun giderme prosedürüne bakınız.
411 SERVO ALARM: n—TH AXIS — EXCESS
ERROR
n —inci eksen (eksen 1—8) hareket ettiğinde konum ofset değeri
ayarlanan değerden büyük.
Sorun giderme prosedürüne bakınız.
413 SERVO ALARM: n—th AXIS — LSI
OVERFLOW
n —inci eksene (eksen 1—
aştı. Bu hata genellikle hatalı şekilde ayarlanmış parametrelerin
sonucu olarak oluşur.
415 SERVO ALARM: n—TH AXIS — EXCESS
SHIFT
n—inci eksende (eksen 1—8), 524288000 birim/s’den daha büyük bir
hız ayarlanmaya kalkışıldı. Bu hata genellikleCMR’nin uygun şekilde
ayarlanmamasından kaynaklanır.
417 SERVO ALARM: n—TH AXIS —
PARAMETER INCORRECT
Bu alarm, n—inci eksen (eksen 1—8) aşağıda listelenen koşullardan
birinde olduğunda oluşur. (Dijital servo sistemi alarmı)
1) Parametre No. 2020’de (motor biçimi) ayarlanan değer belirtilen
sınırın dışında.
2) Parametre No.2022’de (motor dönüş yönü) uygun bir değer
(111 veya —111) ayarlanmadı.
3) Parametre No. 2023’te geçersiz veri (0’ın altında bir değer, vs.)
ayarlandı (motor devri başına geri besleme hızının sayısı).
4) Parametre No. 2024’te geçersiz veri (0’ın altında bir değer, vs.)
ayarlandı (motor devri başına geri besleme konumunun sayısı).
5) Parametre No. 2084 ve No. 2085 (esnek alan dişli hızı)
ayarlanmamış.
6) {1 — kontrol eksenleri sayısı} sınırı dışında bir değer veya sürekli
olmayan bir değer (Parametre 1023 (servo eksen numarası), 1 ile
eksen sayısı aralığı dışında bir değer veya yalıtılmış değer
(örneğin, öncesinde 3 gelmeyen 4) içeriyor.
420 SERVO ALARM: n AXIS SYNC TORQUE
(M serisi)
Basit senkronize kontrol sırasında, ana ve ikincil eksenler için tork
komutları arasındaki fark, parametre No.2031’de ayarlanan değeri
aştı.
421 SERVO ALARM: n AXIS EXCESS ER (D) Yarı kapalı döngüdeki ve kapalı döngüdeki hatalar
arasındaki fark,
ikili konum geri beslemesi sırasında aşırı oldu. Parametre No. 2078
ve 2079’daki iki konum dönüştürme katsayı değerlerini kontrol edin.
422 SERVO ALARM: n AXIS PMC eksen kontrolünün tork kontrolünde, belirtilen bir izin verilen
hız aşıldı.
423 SERVO ALARM: n AXIS PMC eksen kontrolünün tork kontrolünde, parametreyle ayarlanan
izin verilen birikmeli hareket mesafesi aşıldı.
430 n AXIS : SV. MOTOR OVERHEAT Bir servomotor aşırı ısınması oldu.
431 n AXIS : CNV. OVERLOAD 1) PSM: Aşırı ısınma oldu.
2) β serisi SVU: Aşırı ısınma oldu.
432 n AXIS : CNV. LOWVOLT
CON./POWFAULT
1) PSM: Giriş voltajında faz eksikliği oluştu.
2) PSMR: Kontrol güç kaynağı voltajı düştü.
3) α serisi SVU: Kontrol güç kaynağı voltajı düştü.
433 n AXIS : CNV. LOW VOLT DC LINK 1) PSM: DC bağlantısı voltajı düştü.
2) PSMR: DC bağlantısı voltajı düştü.
3) α serisi SVU: DC bağlantısı voltajı düştü.
4) β serisi SVU: DC bağlantısı voltajı düştü.
434 n AXIS : INV. LOW VOLT CONTROL SVM: Kontrol güç kaynağı voltajı düştü.
435 n AXIS : INV. LOW VOLT DC LINK SVM: DC bağlantısı voltajı düştü.
436 n AXIS : SOFTTHERMAL (OVC) Dijital servo yazılımı, yumuşak termal durum saptadı
(OVC).
437 n AXIS : CNV. OVERCURRENT POWER PSM: Giriş devresine aşırı akım geldi.
438 n AXIS : INV. ABNORMAL CURRENT 1) SVM: Motor akımı çok yüksek.
2) α serisi SVU: Motor akımı çok yüksek.
3) β serisi SVU: Motor akımı çok yüksek.
439 n AXIS : CNV. OVERVOLT POWER 1) PSM: DC bağlantısı voltajı çok yüksek.
2) PSMR: DC bağlantısı voltajı çok yüksek.
3) α serisi SVU: C bağlantısı voltajı çok yüksek.
4) β serisi SVU: Bağlantı voltajı çok yüksek.
440 n AXIS : CNV. EX DECELERATION POW. 1) PSMR: Rejeneratif deşarj miktarı çok fazla.
2) α serisi SVU: Rejeneratif deşarj miktarı çok fazla. Ya da,
rejeneratif deşarj devresi anormal.
441 n AXIS : ABNORMAL CURRENT
OFFSET
Dijital servo yazılımı, motor akımı saptama devresinde bir anormallik
algıladı.
442 n AXIS : CNV. CHARGE FAULT/INV. DB 1) PSM: DC bağlantısının yedek deşarj devresi
anormal.
2) PSMR: DC bağlantısının yedek deşarj devresi anormal.
3) α serisi SVU: Dinamik fren devresi anormal.
443 n AXIS : CNV. COOLING FAN FAILURE 1) PSM: Dahili hareket fanı arızalandı.
2) PSMR: Dahili hareket fanı arızalandı.
3) β serisi SVU: Dahili hareket fanı arızalandı.
444 n AXIS : INV. COOLING FAN FAILURE SVM: Dahili hareket fanı arızalandı.
445 n AXIS : SOFT DISCONNECT ALARM Dijital servo yazılımı, pulse coderda kopmuş bir
kablo saptadı.
446 n AXIS : HARD DISCONNECT ALARM Donanım tarafından, yerleşik pulse coderda kopmuş
bir kablo
saptandı.
447 n AXIS : HARD DISCONNECT (EXT) Donanım tarafından, ayrı saptayıcıda kopmuş bir
kablo saptandı.
448 n AXIS : UNMATCHED FEEDBACK ALARM
Yerleşik pulse coderda gelen geri besleme verilerinin işareti, ayrı
saptayıcıdan gelen geri besleme verilerinin işaretinden farklı.
449 n AXIS : INV. IPM ALARM 1) SVM: IPM (akıllı güç modülü) bir alarm saptadı.
2) α serisi SVU: IPM (akıllı güç modülü) bir alarm saptadı.
460 n AXIS : FSSB DISCONNECT FSSB iletişiminin bağlantısı aniden kesildi. Olası nedenler
aşağıdaki
gibidir:
1) FSSB iletişim kablosunun bağlantısı kesildi veya kablo arızalı.
2) Sürücüye giden güç aniden kapatıldı.
3) Sürücü tarafından düşük voltaj alarmı verildi.
461 n AXIS : ILLEGAL AMP INTERFACE 2 eksenli sürücünün eksenleri hızlı tip arabirime
atandı.
462 n AXIS : SEND CNC DATA FAILED Bir FSSB iletişim hatası nedeniyle, bir ikincil öğe doğru
verileri
alamadı.
463 n AXIS : SEND SLAVE DATA FAILED Bir FSSB iletişim hatası nedeniyle, servo sistemi
doğru verileri
alamadı.
464 n AXIS : WRITE ID DATA FAILED Sürücü bakım ekranına bakım bilgilerini yazmak için
girişimde
bulunuldu ancak başarısız oldu.
465 n AXIS : READ ID DATA FAILED Güç açılışında, sürücü başlangıç ID’si bilgileri okunamadı.
466 n AXIS : MOTOR/AMP COMBINATION Sürücüye ilişkin maksimum akım derecelendirmesi
motorunkiyle
eşleşmiyor.
467 n AXIS : ILLEGAL SETTING OF AXIS Tek bir DSP’yi (iki normal eksene karşılık gelir) işgal
eden bir eksen
eksen ayarı ekranında belirtildiğinde, aşağıdakiler için servo
fonksiyonu etkinleştirilmedi.
1. Öğrenme kontrolü (parametre No. 2008’in bit 5’i = 1)
2. Yüksek hızlı akım döngüsü (parametre No. 2004’ün bit 0’ı = 1)
3. Yüksek hızlı arayüzey ekseni (parametre No. 2005’in bit 4’ü = 1)

FANUC AŞIRI HAREKET ALARMLARI

500 OVER TRAVEL : +n ”n”inci eksen (ek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir