Allen_bradley_sürücü plc tamir onarım

Rs Logix 5/500/5000 seri PLC ve Rs View paneller için programlama ve yazılım desteği verilir. RS LOGIX 5/500 Şifre çözümü bazı modellerinde yapılır.
Rockwell plc Ethernet IP bilmiyorsanız seri porttan PLC bağlanıp bulabilirsiniz.
sürücü hataları .
Aşağıda Allen Bradley PowerFlex 40 sürücüsünün olası hata kodlarının listesi ve nedenlerinin kısa açıklamaları verilmiştir.
F2 Yardımcı Giriş – Yardımcı giriş kilidi açık
F3 Güç Kaybı – DC bara gerilimi nominal
F4 Düşük Geriliminin % 85’inden az – DC bara gerilimi minimum değerin altında
F5 Aşırı Gerilim – DC bara gerilimi maksimum değerin üstünde
F6 Motor Durdu – Sürücü mümkün değil motoru hızlandırmak için
F7 Motor Aşırı Yük – Dahili elektronik aşırı yük trip
F8 Soğutucu Aşırı Çalışma – Soğutucu sıcaklığı ayar değerini
aştı F12 HW Aşırı Akım – Sürücü çıkış akımı donanım akım sınırını aştı
F13 Toprak Hatası – Bir veya daha fazla akımda toprağa akım yolu tespit edildi çıkış terminalleri
F29 Analog Giriş Kaybı – Analog girişte sinyal kaybı meydana geldi
F33 Otomatik Yeniden Başlatma Denemeleri – Sürücü bir hatayı sıfırlayamadı ve çalışmaya devam edemedi
F38 Faz U Topraktan – Bu aşamada fazdan toprağa arıza tespit edildi
F39 Faz V’den Toprak’a – Bu fazda bir fazdan toprağa arıza tespit edildi
F40 Faz W ila Toprak – Bu aşamada bir fazdan toprağa arıza tespit edildi
F41 Faz UV Kısa – Bu iki çıkış terminali arasında aşırı akım tespit edildi
F42 Faz UW Kısa – Aşırı bu iki çıkış terminali arasında akım tespit edildi
F43 Faz VW Kısa – Bu iki çıkış terminali arasında aşırı akım tespit edildi
F48 Parametreler Varsayılan – Sürücüye varsayılan değerleri EEPROM’a yazma komutu verildi
F63 SW Aşırı Akım – Programlanmış akım
hatası aşıldı F64 Sürücü Aşırı Yükü – 1 dakika boyunca% 150 veya 3 saniye boyunca% 200 sürücü değeri aşıldı
F70 Güç Ünitesi – Sürücü güç bölümünde hata tespit edildi
F71 Net Kayıp – İletişim ağı hatalı
F80 SVC Otomatik
Ayar – Otomatik ayar işlevi başarısız oldu veya kullanıcı tarafından iptal edildi F81 Comm Loss – RS485 (DSI) bağlantı noktası
F100 iletişimini durdurdu Parametre Sağlama Toplamı – Sağlama toplamı hesaplanan sağlama toplamı ile
eşleşmiyor F122 G / Ç Kartı Hatası – Hata sürücü kontrol ve G / Ç bölümünde tespit edildi

Listelenen hataların çoğu küçük ayarlamalar veya düzeltmelerle giderilebilir. Arıza giderilemezse, Precision Electronic Services, Inc.’deki Allen Bradley onarım uzmanlarını arayın.

F122
I/O Kart Hatası
Haberleşmede bir hata
algılandı. Haberleşme
sağlanamıyor.
RS485 portunda
haberleşme hatası var.
Okunan parametrelerle
var olan parametreler
eşleşmiyor.
Sürücünün giriş/çıkış
bölümünde hata var.
Yükü azaltın veya hızlanma zamanını
arttırın.
Sürücünün enerjisini kesip tekrar
enerji verin. Tekrar aynı hatayı
alıyorsanız sürücüyü değiştirin.
Sürücü enerjisini kesip tekrar enerji
verin. Haberleşme kablolarını ve
bağlantılarını kontrol edin.
Haberleşme kablolarını ve
bağlantılarını kontrol edin.
Fabrika Ayarlarına geri alın.(P112
parametresini ‘1’ yapın)
Sürücünün enerjisini kesip tekrar
enerji verin. Tekrar aynı hatayı
alıyorsanız sürücüyü değiştirin.
EN ÇOK SORULAN SORULAR
1. PowerFlex 4M’de 0-10 V çalışmada, 0 V ‘da motor çok düşük bir frekansta dönüyor.
A437 parametresini 0 yapın.
2. PowerFlex 4M’e direnç bağlama ve parametreler.
5.5 kW ve üzerine direk olarak harici direnç bağlanabilir. A427’yi 2 yapmak gerekir ya
da A427=3 yapılır A428’den gerilimin yüzdesi yazılır.
3. 4 serisinde SNK ve SRC seçimine göre “Enable” bağlantısı.
SRC ise 1 ile 11, SNK ise 1 ile 4 köprü olmalıdır. (2 –telli veya Keypad üzerinden
çalışmada)
4. 4M serilerinde otomatik hata resetleme.
A451=9 yapılır.
5. Haberleşme parametreleri değiştirdim. Değiştirdiğim parametreler aktif olmuyor.
4 serilerinde haberleşme parametreleri değiştirildiğinde, yapılan değişikliklerin aktif
olması için sürücüyü kapatıp açmak gerekir.
6. Motor potansiyometre kullanımı.
4M serisinde yoktur. 40 ve 400 lerde vardır.
7. PowerFlex 4M serisine haberleşme üzerinden hız yazıldığında eğer sürücü kapatılıp
açılırsa, hız dereğeri 0’a düşüyor.
Bunun için P108 = 1 yapılır ve haberleşme üzerinden A409 parametresi değiştirilir.
EN ÇOK SORULAN SORULAR
1. PowerFlex 4M’de 0-10 V çalışmada, 0 V ‘da motor çok düşük bir frekansta dönüyor.
A437 parametresini 0 yapın.
2. PowerFlex 4M’e direnç bağlama ve parametreler.
5.5 kW ve üzerine direk olarak harici direnç bağlanabilir. A427’yi 2 yapmak gerekir ya
da A427=3 yapılır A428’den gerilimin yüzdesi yazılır.
3. 4 serisinde SNK ve SRC seçimine göre “Enable” bağlantısı.
SRC ise 1 ile 11, SNK ise 1 ile 4 köprü olmalıdır. (2 –telli veya Keypad üzerinden
çalışmada)
4. 4M serilerinde otomatik hata resetleme.
A451=9 yapılır.
5. Haberleşme parametreleri değiştirdim. Değiştirdiğim parametreler aktif olmuyor.
4 serilerinde haberleşme parametreleri değiştirildiğinde, yapılan değişikliklerin aktif
olması için sürücüyü kapatıp açmak gerekir.
6. Motor potansiyometre kullanımı.
4M serisinde yoktur. 40 ve 400 lerde vardır.
7. PowerFlex 4M serisine haberleşme üzerinden hız yazıldığında eğer sürücü kapatılıp
açılırsa, hız dereğeri 0’a düşüyor.
Bunun için P108 = 1 yapılır ve haberleşme üzerinden A409 parametresi değiştirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir